LEKARZE

lekarz warszawa

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dr n. med. Piotr Świąder

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Egzamin specjalizacyjny II° w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu zdałem w 2007 roku. Pracę doktorską obroniłem w 2004 roku na I Wydziale Akademii Medycznej w Warszawie. Byłem uczestnikiem wielu kongresów, sympozjów i szkoleń krajowych i zagranicznych. Jestem autorem i współautorem wielu prac naukowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu publikowanych w krajowych i zagranicznych pismach naukowych oraz prezentowanych na kongresach i sympozjach naukowych.

Przez wiele lat byłem asystentem w Katedrze i Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w warszawskim Szpitalu Dzieciątka Jezus. Posiadam doświadczenie w pracy w zakresie Rehabilitacji Medycznej.

Obecnie wykonuję:

  • konsultacje ortopedyczne,
  • USG stawów biodrowych wg Grafa u niemowląt,
  • USG narządu ruchu u dorosłych,
  • operacje ortopedyczne.
  • iniekcje dostawowe