Regulamin korzystania z Pakietów Promocyjnych

Regulamin korzystania z Pakietów Promocyjnych

Regulamin korzystania z Pakietów Promocyjnych w Osteomedis – Centrum Rehabilitacji

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Pakietu Promocyjnego zakupionego w Osteomedis – Centrum Rehabilitacji z siedzibą ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.osteomedis.pl

2.Nabywcy i Posiadacze Pakietu Promocyjnego są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady korzystania z Pakietu Promocyjnego. Za akceptację postanowień Regulaminu uznaje się podpisanie Regulaminu imieniem i nazwiskiem.

3.Pacjent zobowiązany jest wykorzystać Pakiet Promocyjny na masaż/terapię od momentu dokonania zakupu do 8.09.2018r. Na Pakiet Promocyjny z zakresu fizykoterapii oraz fali uderzeniowej termin wykorzystania to 31.12.2018r.

4.Każdy Pacjent może nabyć tylko jeden Pakiet Promocyjny na masaż/terapię manualną i falę uderzeniową. W przypadku fizykoterapii nie ma limitu ich wielokrotności.

5.Istnieje ograniczona liczba Pakietów Promocyjnych. W przypadku ich wykorzystania Osteomedis – Centrum Rehabilitacji może zakończyć promocję.

6.W przypadku nie wykorzystania Pakietów Promocyjnych w wyżej wymienionych terminach Osteomedis – Centrum Rehabilitacji nie zwraca poniesionych kosztów oraz nie przedłuża ich daty ważności.

7.Ceny Pakietów Promocyjnych:

Pakiet Promocyjny na masaż x3 po 30min – 170zł

Pakiet Promocyjny na terapię x3 po 30min – 170zł

Pakiet Promocyjny na fizykoterapię x10 – 144zł

Pakiet Promocyjny na falą uderzeniową x5 – 200zł

8.Oferta promocyjna dotycząca Pakietów Promocyjnych nie łączy się z innymi rabatami i zniżkami.