Zespół cieśni podbarkowej (inaczej ciasnota podbarkowa, konflikt podbarkowy)

Zespół cieśni podbarkowej

Jest to dość częsta dysfunkcja przyczyniająca się do problemów bólowych oraz ograniczeń funkcji stawu barkowego.

Problem pojawia się kiedy przestrzeń podbarkowa, znajdująca się między strukturami kostnymi oraz więzadłowymi m.in wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej zostanie zmniejszona. W konsekwencji struktury znajdujące się w tej przestrzeni, czyli kaletka podbarkowa, stożek rotatorów oraz ścięgno głowy długiej m. dwugłowego ramienia są poddawane przewlekłemu uciskowi. Kto jest narażony ?

Osoby wykonujące zawody związane z długotrwałym wykonywaniem czynności z rękami ponad głową. Sportowcy np. pływacy, tenisiści, malarze.

Objawy:

 • dolegliwości bólowe pojawiające się podczas unoszenia kończyny górnej – głównie ruch zgięcia i odwiedzenia
 • lokalizacja bólu: przednio boczna część barku
 • bolesność okolic wyrostka barkowego
 • przykurcze mięśni stawu barkowego
 • w bardziej zaawansowanym stadium mogą pojawić się bóle nocne oraz objawy neurologiczne

Uszkodzenia ocenia się na podstawie 3 stopni:

I st. – najczęściej zapalenie struktur w przestrzeni podbrakowej (kaletka podbarkowa, stożek rotatorów). Zmiany są odwracalne

II st. – obejmuje już zmiany o charakterze nieodwracalnym, kiedy następuje zwłóknienie mięśni stożka rotatorów, ale bez ich rozerwania

III st.- dotyczy częściowego lub całkowitego uszkodzenia mięśnia stożka rotatorów

Przyczyny:

 • urazy okolicy barku
 • wadliwa budowa anatomiczna wyrostka barkowego
 • wady postawy (ustawienie łopatki względem kości ramiennej)
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów kompleksu barkowego
 • przeciążenia/przykurcze tkanek wypełniających przestrzeń podbarkową
 • niewydolny stożek rotatorów (brak zdolności do centralizacji i obniżania głowy kości ramiennej)
 • neuropatie

Postępowanie fizjoterapeutyczne:

 • Fizykoterapia (efekt p/ bólowy, p/zapalny, regenrujący, poprawa ukrwienia i odżywienie)
  • Krioterapia
  • Pole magnetyczne
  • Laser
  • Ultradźwięki
  • Prądy TENS
 • Terapia manualna, której zakres obejmuje pracę nad prawidłowym rytmem łopatkowo ramiennym, mobilizacje łopatki oraz stawów obręczy barkowej, pracę na napiętych strukturach mięśniowych.
 • Ćwiczenia, które mają na celu: rozluźnienie, poprawę stymulacji nerwowo – mięśniowej, odbudowę siły mięśniowej oraz stabilizacji (np. metodą PNF) jak również czucie głębokie.

Ważna praca nad wzmocnieniem mięśni stożka rotatorów, które są odpowiedzialne za centralizację głowy kości ramiennej i jej obniżenie.

 • Kinesiotaping –wspomagająco (stabilizacja oraz zmniejszenie ryzyka kontuzji).