Terapia metodą NDT-Bobath – zalety

Na co dzień większość z nas nie zastanawia się zbytnio nad tym, jak łatwo przychodzą nam takie prozaiczne czynności jak mówienie, jedzenie, ubieranie się, chodzenie czy chwytanie przedmiotów. Zupełnie inaczej wygląda jednak codzienność osób, które zmagają się z zaburzeniami koordynacji, mózgowym porażeniem dziecięcym albo konsekwencjami udaru. Trudności z wykonywaniem podstawowych czynności mogą mieć także najmłodsze dzieci w wyniku wad rozwojowych lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Niezależnie jednak od wieku pacjenta, maksymalne zwiększenie jego samodzielności wymaga wdrożenia wieloobszarowej rehabilitacji metodą NDT-Bobath.

Założenia rehabilitacji NDT-Bobath

Metoda rehabilitacyjna NDT-Bobath została opracowana w latach 40. XX w. i może być stosowana u dorosłych, dzieci, a nawet niemowląt – najczęściej wykorzystuje się ją właśnie w przypadku najmłodszych. Jej podstawę stanowi holistyczne podejście do rehabilitacji, skupione na całym ciele pacjenta, a nie na poszczególnych jego częściach. Celem NDT-Bobath jest zaś zapewnienie choremu możliwie największej samodzielności i niezależności w wykonywaniu codziennych czynności, komunikacji oraz kontroli nad swoim ciałem.

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath ma za zadanie przede wszystkim nauczyć pacjenta kontroli motorycznej nad ciałem w różnych sytuacjach poprzez poprawę napięcia mięśniowego, redukowanie nieodpowiednich odruchów i wyzwalanie tych najbardziej zbliżonych do właściwych, a także utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. W ten sposób chory może samodzielnie wykonywać coraz więcej aktywności, w tym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Wskazania do terapii

Z terapii metodą NDT-Bobath najczęściej korzystają osoby z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz dzieci z wadami rozwojowymi. Wśród wskazań do takiej rehabilitacji można więc wymienić:

  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • choroby nerwowo-mięśniowe,
  • uszkodzenie splotów nerwowych,
  • przepuklinę oponowo-rdzeniową,
  • stany po udarze,
  • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
  • wady rozwoju motoryki u dzieci.

Cechą charakterystyczną tej rehabilitacji jest podejście kompleksowe, dlatego wymaga ona współpracy lekarza, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, a także opiekunów pacjenta. NDT-Bobath obejmuje więc fizjoterapię mobilizującą pracę mięśni oraz poprawiającą postawę, terapię zajęciową, która zapewnia praktyczną naukę codziennych aktywności, jak również wsparcie logopedyczne, nakierowane nie tylko na komunikację, ale też kontrolę mięśni nieodzownych choćby do jedzenia czy picia.

Udział opiekunów w rehabilitacji

Rehabilitacja NDT-Bobath zakłada pracę chorego przez cały czas, dlatego np. rodzice dzieci muszą kontrolować ich postawę i wykonywane ruchy przy codziennych czynnościach; w przypadku niemowląt duże znaczenie ma też m.in. prawidłowe trzymanie oraz układanie pociechy. Tylko wtedy osiągalne będzie maksymalne zmniejszenie dolegliwości i zapewnienie pacjentowi tak dużej samodzielności na co dzień, jak to możliwe. W OSTEOMEDIS w Warszawie zadbamy o pełne, specjalistyczne wsparcie przy rehabilitacji metodą NDT-Bobath – zachęcamy do umówienia wizyty.

Nasi partnerzy