Rehabilitacja niemowląt

Rehabilitacja niemowląt Warszawa

Umów wizytę
Rehabilitacja niemowląt Warszawa

NDT BOBATH

Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych w Londynie przez  Bertę Bobath i jej męża Karela. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W Polsce metodę stosuje się u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz  w opóźnieniu rozwoju.

Bardzo ważnym etapem poprzedzającym terapię jest diagnostyka funkcjonalna – obserwacja sposobu poruszania się, ułożenia ciała, ocena napięcia mięśniowego i jego zmian w trakcie wykonywania czynności zamierzonych, ocena aktywności odruchowej i jakości ruchu. Na podstawie diagnostyki możliwe jest określenie najważniejszych celów usprawniania, oraz zaplanowanie leczenia.

Kiedy zastosować terapię NDT?
  • Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe.
  • Nieprawidłowy, nieharmonijny rozwój psychomotoryczny.
  • Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego ( mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo – rdzeniowe).
  • Opóźnienie rozwoju psychomotorycznego na skutek przedwczesnego porodu.
  • Wady wrodzone.
  • Asymetryczne ułożenia ciała.
Jak wygląda terapia NDT ?

Metoda NDT Bobath jest bezpieczną i przyjazną metodą – stymuluje i normalizuje rozwój nie zakłócając podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka. Indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych. W trakcie terapii ćwiczone jest całe ciało dziecka, a nie tylko poszczególne kończyny. Każdy ruch jest odpowiednio planowany, połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i ogólnego środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobierane jest indywidualnie do każdego małego pacjenta.

Po pewnym czasie odpowiednio przygotowani- przeszkoleni rodzice, którzy znają już dobrze dysfunkcję i trudności występujące u ich dziecka mogą kontynuować terapię w domu.